علت پخش شدن رنگ تاتو زیر پوست

علت پخش شدن رنگ تاتو زیر پوست

اگر پیگمنتر هستید موظف هستید که اطمینان لازم را به مشتری بدهید و در صورت خطا مسئولیت آن را بپذیرید. و همچنین به عنوان مراجعه کننده حتما به موارد بهداشتی و مراقبتهای بعد از تاتو توجه کنید و انجام دهید.

ادامه مطلب