مداد هاشور ابرو چیست

مداد هاشور ابرو چیست

مداد هاشور ابرو چیست
مداد هاشور ابرو نوع متفاوت تری از مداد های ابرو در بازار است که برای هاشورهای موقت استفاده می شود.این مدادها دارای سر اوریب مانند و تیزی هستند تا بتوان با آن خطوط مویی ظریفی مانند موی ابرو کشید…

ادامه مطلب