انواع بی حسی ابرو، چشم و لب و کاربرد آنها

بی حسی های اسپری درصد بالایی از بیحسی دارند . ( دارای 10% لیدوکائین است که قویترین بیحسی محلول است اما اگر با رنگ ترکیب  شود رنگ پذیری را پایین می آورد)

ادامه مطلب