بهترین مرکز تخصصی تاتو بن مژه در تهران

مرکز تخصصی تاتو بن مژه

تاتو بن مژه با تاتو خط چشم متفاوت است.در تاتو خط چشم خط کشیده شده روی پلک از ابتدا و در بیشتر موارد دنباله دار تا انتهای چشم کشیده می شود.برخی به تناسب با چشم خط را بلند تر کشیده تر یا بالاتر می کشند.برخی نیز به تناسب فاصله چشم و ابرو خط را تازک یا پهن می کشند.در تاتو بن مژه اما این خط نه خیلی پهن بلکه نازک کشیده می شود. و همینطور نه دنباله دارد و نه به سمت بالا کشیده می شود. این روش خیلی کمتر از خط چشم مشخص می شود ولی در زیبا نشان دادن چشم بسیار متاثر است.این تکنیک بر روی خط مژه کشیده می شود همین کار باعث پر رنگ نشان دادن مژه ها می شود و به مراتب از خط چشم ظریفتر و در نتیجه باید هنگام زدن با دقت کار شود.بن مژه برای افرادی که خیلی طرفدار خط چشم نیستند گزینه بسیار مناسبی است.

مراقبتهای بعد از تاتو بن مژه

مراقبتهای بعد از آن دقیقا مانند بقیه تاتو ها که نباید تا 3 روز آب بخورد به همان شکل است.
چون دقیقا روی پلک بالا کشیده می شود و مستقیم در ارتباط با چشم است از دست زدن یا خاراندن آن به شدت خودداری کنید.
از پمادهای چرب کننده مخصوص چشم استفاده کنید.و در صورت داشتن حساست های چشمی حتما با پزشک خود مشورت کنید.