تاتو خط لب چیست

مرکز تخصصی تاتوی خط لب

تاتو خط لب دقیقا مانند روش تاتو رژ لب با همان دستگاه انجام می شود. اما نوع سوزن مورد استفاده متفاوت است و از سوزن تک سر استفاده می شود. ابتدا قرینه سازی انجام می شود ، بی حسی مورد نظر گذاشته می شود و بعد شروع به انجام کار. این تاتو دقیقا خطی است که دور حاشیه لب کشیده می شود و بهتر است نه خیلی به داخل و نه خیلی به بیرون و دور از خط طبیعی لب کشیده شود. بیشترین کاربرد این روش برای پوشاندن برخی زخم ها و یا فرو رفتگی ها در حاشیه لب است.برای طبیعی تر نشان دادن آن می توان از رنگهای گلبهی یا کالباسی استفاده شود. اما در صورت نشان دادن کامل از رنگ قرمز و زرشکی استفاده کنید.