دوره های آموزش تاتو تخصصی

میکرو آکادمی با برگزاری کلاس های آموزشی در ماه متقاضیان علاقمند به این تکنیک را می پذیرد.در ماه 3 دوره کلاس برگزار می شود و هنرجویان می توانند پس از پایان دوره و اخذ مدرک در این رشته فعالیت کنند.کلاس های میکرو آکادمی به صورت پایه و تخصصی برگزار می شود.که کلاس های تخصصی شامل آموزش و مدرک فیبروز است.این کلاس ها 2 روزه هستند.که روز اول مباحث به صورت تئوری شامل بلید به روش فیبروز ، شید چشم و شید لب ...آموزش داده می شود و کار بر روی مدل انجام می شود.روز دوم نیز برخی موارد ضروری و کلیدی به صورت تئوری آموزش داده می شود و باز هم کار برو روی مدل انجام می شود.کلاس های تخصصی به دو صورت گروهی و خصوصی برگزار می شود که تفاوت اصلی آن در تعداد مدل و تمرینی که روی آن انجام می شود است.کلاس تخصصی گروهی تمرین روی مدل ،بلید به روش فیبروز است اما در کلاس تخصصی خصوصی تمرین روی مدل شامل بلید به روش فیبروز ، شید چشم و شید لب است.نکته ای که باید به آن توجه کنید در کلاس خصوصی آوردن مدل بر عهده خود هنرجو می باشد و می تواند از 1 تا 4 مدل در کلاس همراه داشته باشد.

سرفصل های دوره

 
 
 
 
لطفا جهت ثبت نام در دوره های فوق فرم زیر را تکمیل نمائید

    موضوع    [recaptcha]

    [تعداد: ۱۲۰   میانگین: ۱/۵]